Denitrificerende kleurloze zwavelbacteriën

Anje Timmer-Ten Hoor

Onderzoeksoutput

105 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het hier beschreven onderzoek vormt een eerste aanzet om inzicht te krijgen in de rol en funktie van denitrificerende kleurloze zwavelbacteriën in de zwavelcyclus van de sedimenten van het Waddengebied. Voor het aantonen en isoleren van deze organismen werd gebruik gemaakt van ophopingscultures in een anaerobe chemostaat, waarbij thiosulfaat als energiebron en nitraat als groeibeperkende factor en terminale elektronenacceptor fungeerden. CO2 was de enige koolstofbron. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Veldkamp, Hans, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit