'Denkfouten, die heb ik niet’: Aandacht voor de blinde vlek van toezichthouders

Tessa Coffeng, Elianne F. van Steenbergen, Femke de Vries, Naomi Ellemers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)161-174
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Toezicht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit