Dental implants in maxillofacial prosthodontics: An asset in head and neck cancer and Sjögren's syndrome patients

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  2328 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Maxillofaciale prothetiek is het vakgebied dat zich bezig houdt met het maken van protheses bij patiënten met een afwijking of aandoening in het hoofd-halsgebied. Deze protheses kunnen zowel gebitsprotheses zijn als gezichtsprotheses, waarbij bijvoorbeeld een neus, een oog of een oor wordt vervangen. Voor het bevestigen van de protheses kunnen tandheelkundige implantaten worden gebruikt.
  In het proefschrift is de toepassing van tandheelkundige implantaten beschreven in patiënten met een tumor in het hoofd-hals gebied en in patiënten met het syndroom van Sjögren. Het syndroom van Sjögren is een aandoening waarbij patiënten onder andere last hebben van een droge mond en droge ogen.
  In patiënten met een tumor in de mondholte worden de implantaten bij voorkeur geplaatst tijdens de tumoroperatie. Op deze wijze kan voor het merendeel van de patiënten snel na de behandeling van de tumor al een gebitsprothese worden gemaakt. Bovendien is de implantaatoverleving dan hoog.
  Ook voor vervanging van een neus zijn implantaten een uitkomst. Wanneer bijvoorbeeld twee implantaten in de neusbodem worden geplaatst, vormt dit een ideale uitgangspositie voor het bevestigen van een neusprothese. De patiënten zijn hier zeer tevreden over.
  Over de toepassing van implantaten bij patiënten met het syndroom van Sjögren was nog weinig bekend. Wij hebben 50 patiënten met het syndroom van Sjögren met implantaten onderzocht. De behandeluitkomst blijkt vergelijkbaar met die gezonde personen met implantaten.
  Geconcludeerd wordt dat zowel patiënten met een tumor in het hoofdhals gebied als patiënten met het syndroom van Sjögren veel baat hebben bij implantaatgedragen protheses.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Vissink, Arjan, Supervisor
  • Raghoebar, Gerry, Supervisor
  • Roodenburg, Jan, Supervisor
  • Reintsema, Harry, Co-supervisor
  Datum van toekenning29-apr.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7785-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-7784-1
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit