DEPENDENCE OF BLOOD TO BRAIN PASSAGE OF RADIOACTIVE SODIUM ON BLOOD-PRESSURE AND TEMPERATURE

KG GO, JJ PRATT

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)329-336
Aantal pagina's8
TijdschriftBrain Research
Volume93
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1975

Citeer dit