Depot van de jaarrekening en andere daarmee verband houdende jaarrekeningperikelen

H. Beckman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2013/59
Pagina's (van-tot)300-306
Aantal pagina's7
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2013
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 17-jun-2013

Citeer dit