Depressieve gevoelens en somatische klachten van patiënten met fibromyalgie: actieve betrokkenheid, beschermend bufferen en overbescherming door de partner

J.C. Keers, M. Hagedoorn, B.P. Buunk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)19-23
Aantal pagina's5
TijdschriftGedrag & Gezondheid
Volume31
StatusPublished - 2003

Citeer dit