Depression and anxiety after myocardial infarction

P. de Jonge*, J. Ormel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)272-273
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Psychiatry
Volume190
DOI's
StatusPublished - mrt-2007

Citeer dit