Depression post-myocardial infarction - Authors' reply

P. de Jonge*, J. P. van Melle, J. Ormel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)456-457
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Psychiatry
Volume191
DOI's
StatusPublished - nov.-2007

Citeer dit