Depressive symptoms, insulin resistance, and risk of diabetes in women at midlife - Response to Everson-Rose et al.

F Pouwer*, P de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1265-1266
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetes Care
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2005

Citeer dit