Der Caligari-Komplex

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)309–311
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorical Journal of Film, Radio and Television
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit