Derdenbescherming bij niet-overdraagbaarheidsbedingen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

249 Downloads (Pure)

Samenvatting

De auteur onderzoekt de mogelijkheid tot derdenbescherming ex art. 3:36 BW bij cessie van vorderingen in weerwil van een goederenrechtelijk niet-overdraagbaarheidsbeding als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)997-1002
Aantal pagina's6
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2017
Nummer van het tijdschrift7174
StatusPublished - 9-dec.-2017

Citeer dit