Derivatives of cycloheptatrienylcyclopentadienyltitanium

H.T. Verkouw, M.E.E. Veldman, C.J. Groenenboom, H.O. van Oven, H.J. de Liefde Meijer

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)49-56
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of Organometallic Chemistry
  Volume102
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit