DERIVATIVES OF CYCLOOCTATETRAENECYCLOPENTADIENYLTITANIUM CONTAINING SUBSTITUENTS IN 5-MEMBERED RING

MEE VELDMAN, HO VANOVEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)247-253
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Organometallic Chemistry
Volume84
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1975

Citeer dit