DERMATOLOGICAL ASPECTS OF GLASS-FIBER LABOR .1.

J.M.C. Cuypers, E. Bleumink, J.P. Nater

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Pagina's (van-tot)143-154
  Aantal pagina's12
  TijdschriftBerufs-Dermatosen
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit