Dermpath & Clinic: Pemphigus herpetiformis with vacuolar interface dermatitis and autoantibodies against desmoglein 1 and 3

Bram D. Van Rhijn*, Jorien van der Schaft, Barbara Horvath, Marijke R. Van Dijk, Hendri H. Pas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)433-435
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean journal of dermatology
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit