Derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht (n.a.v. HR 22 juni 2012, JAR 2012/189, NJ 2012, 396 

C.J.H. Jansen, J.E. Jansen

OnderzoeksoutputProfessional

347 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30-41
Aantal pagina's12
TijdschriftArbeidsrechtelijke annotaties
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit