Dertig jaar financieel management bij Rijk en gemeenten: Welke lessen hebben we geleerd

Jan van Helden, Tom L. C. M. Groot

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageThirty years financial management at central and local government: Lessons learned
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer106
  Pagina's (van-tot)33-38
  Aantal pagina's6
  TijdschriftTPC - Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 10-aug.-2017

  Citeer dit