DESALTING INOSITOLPOLYPHOSPHATES BY DIALYSIS

Jeroen Vanderkaay, PJ VANHAASTERT

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
279 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)183-185
Aantal pagina's3
TijdschriftAnalytical Biochemistry
Volume225
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 10-feb.-1995

Citeer dit