Design, control and maintenance of sheet metal forming processes

A. H. Streppel*, W. Klingenberg, U. P. Singh

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)343-345
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational journal of materials & product technology
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2008

Citeer dit