Design of a period batch control planning system for cellular manufacturing

Onderzoeksoutput

3174 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Gaalman, Gerardus, Supervisor
Datum van toekenning4-jan.-2001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036713412
StatusPublished - 2001

Citeer dit