Design of Large Time-Course Microarray Experiments with Two Channels

R. Khanin*, Ernst Wit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253–261
Aantal pagina's9
TijdschriftApplied Bioinformatics
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit