Design of scheduling algorithms: Applications

J. Riezebos, J.M. Hoc, N. Mebarki, C. Dimopoulos, W.M.C. van Wezel, G. Pinot

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelBehavioral operations in planning and scheduling
RedacteurenJ.C. Fransoo, T. Waefler, J.R. Wilson
Plaats van productieHeidelberg
UitgeverijSpringer
Pagina's371-412
ISBN van elektronische versie978-3-642-13382-4
ISBN van geprinte versie978-3-642-13381-7
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit