Deskundigenadvies Koepelplan (Ruimte voor de Rivier)

Kees Bastmeijer, Luuk Boerema, Elsemiek Snijders-Storm

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageExpert advice for the Koepelplan (Room for the River)
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanProgrammadirectie Ruimte voor de Rivier van de Ministeries LNV en V&W
StatusPublished - okt.-2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit