Desperately seeking May. A feminist appropriation of a traditional religious symbol.

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)401-5
TijdschriftTijdschrift voor vrouwenstudies
Volume13
StatusPublished - 1992

Citeer dit