Signalering van depressie en gegeneraliseerde angst in de huisartspraktijk: de ontwikkeling van een screeningsinstrument

Bea G. Tiemens, Johan Ormel, Rob van den Brink, Jack A. Jenner, Klaas van der Meer, T.W.D.P. van Os, Annet Smit

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDetection of depression and generalized anxiety disorder in general practice: the development of a screening instrument
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)520-527
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg
Volume8
StatusPublished - 1995

Citeer dit