Detection of fetal erythroblasts in maternal blood by one-step gradient enrichment and immunocytochemical recognition

J. C. Oosterwijk*, W. E. Mesker, M. C.M. Ouwerkerk, C. F.H.M. Knepfle, M. J.M. Van der Burg, C. C. Wiesmeijer, G. C. Beverstock, M. Losekoot, L. F. Bernini, G. J.B. Van Ommen, J. J.P. Van de Kamp, H. H.H. Kanhai, H. J. Tanke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S95-S97
Aantal pagina's3
TijdschriftEarly Human Development
Volume47
Nummer van het tijdschriftSUPPL.
DOI's
StatusPublished - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit