Detection of fetal erythroblasts in maternal blood by onestep gradient enrichment and immunocytochemical recognition

JC Oosterwijk*, WE Mesker, MCM Ouwerkerk, CFHM Knepfle, MJM vanderBurg, CC Wiesmeijer, GC Beverstock, M Losekoot, LF Bernini, GJB vanOmmen, JJP vandeKamp, HHH Kanhai, HJ Tanke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S95-S97
Aantal pagina's3
TijdschriftEarly Human Development
Volume47
StatusPublished - 30-dec.-1996
EvenementCongress on Recent Advances in Prenatal Diagnosis for Aneuploidy - , Netherlands
Duur: 1-mei-19963-mei-1996

Citeer dit