Determinants of expression of SARS-CoV-2 entry-related genes in upper and lower airways

U-BIOPRED study group, Cambridge Lung Cancer Early Detection Programme, INER-Ciencias Mexican Lung Program, Hananeh Aliee, Florian Massip, Cancan Qi, Maria Stella de Biase, Jos van Nijnatten, Elin T G Kersten, Nazanin Z Kermani, Basil Khuder, Judith M Vonk, Roel C H Vermeulen, Margaret Neighbors, Gaik W Tew, Michele A Grimbaldeston, Nick H T Ten Hacken, Sile Hu, Yike Guo, Xiaoyu ZhangKai Sun, Pieter S Hiemstra, Bruce A Ponder, Mika J Mäkelä, Kristiina Malmström, Robert C Rintoul, Paul A Reyfman, Fabian J Theis, Corry-Anke Brandsma, Ian M Adcock, Wim Timens, Cheng J Xu, Maarten van den Berge, Roland F Schwarz, Gerard H Koppelman, M C Nawijn, Alen Faiz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)690-694
Aantal pagina's5
TijdschriftAllergy
Volume77
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2022

Citeer dit