Determinants of mood disorders in children of bipolar parents: familial loading

M Wals, J van Os, MHJ Hillegers, CG Reichart, J Ormel, FC Verhulst, WA Nolen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)34-34
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Psychiatrica Scandinavica
Volume105
StatusPublished - 2002

Citeer dit