Determinants of participation and success at the earlier modern Olympic Games

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-29
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Olympic History
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2011

Citeer dit