Determinants of sinus rhythm maintenance in patients with early-persistent atrial fibrillation and heart failure

RACE 3 Investigators, Ruben R de With*, Michiel Rienstra, Harry J G M Crijns, Isabelle C Van Gelder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)787-789
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Research in Cardiology
Volume109
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 29-nov-2019

Citeer dit