Determinants of temporal changes in galectin-3 level in the general population: data of PREVEND

A. R. Rogier Van Der Velde, W. C. Meijers, E. R. Van Den Heuvel, S. J. Bakker, W. H. Van Gilst, P. Van Der Harst, H. L. Hillege, R. A. De Boer

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)168-168
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume18
StatusPublished - mei-2016

Citeer dit