Determinants of the spatial distribution of tree species in a neotropical forest

Carol Garzon-López

Onderzoeksoutput

1291 Downloads (Pure)

Samenvatting

De mechanismen die de ruimtelijke verspreidingdeling van soorten bepalen zijn verdeeld in twee uitersten: deterministisch (soortspecifieke aanpassing aan de omgevingsomstandigheden) en stochastisch (dispersielimitatie en stochastische demografie). Verschillende onderzoeken kijken naar deze twee mechanismen, maar de resultaten variëren sterk als gevolg van het ontbreken van een expliciete afweging van een kritiek component: ruimtelijke schaal. Eerdere studies die stochastische en deterministische processen in tropische bossen poogden te ontrafelen leverden vaak tegenstrijdige uitkomsten op. Dit leidt tot een mogelijke onderschatting van het belang van deterministische/stochastische processen. In dit proefschrift heb ik de verspreiding van zes soorten tropische bomen gekwantificeerd en heb ik het relatieve belang van omgevingsvariabelen (onderdeel van de deterministische processen) en beperking van in zaadproductie (onderdeel van de stochastische processen) geëvalueerd. Ik heb ‘remote sensing’-technieken gecombineerd met veldexperimenten om zo beperkingen in zaadproductie en beperkingen in vestiging te kunnen koppelen, en. Daarbij heb ik in het beginstadium om het relatieve belang van stochastische en deterministische processen bij het bepalen van in het beginstadium de boomsoort recruitment in te geschatten. Het onderzoek leverde drie belangrijke bevindingen op: i) ruimtelijke schaal heeft een bepalend effect op leefomgeving associatieonderzoeken, ii) zaadpredatie hangt af van de dichtheid van conspecifieke en heterospecifieke plantsoorten dichtheid, iii) zaad- en vestigingbeperking bepalen de ruimtelijke verdeling in de vroege stadia van de recruitment. Deze bevindingen suggereren dat het relatieve belang van stochastische en deterministische processen die soortdistributie beïnvloeden afhangt van de omvang van de studie en ecologische factoren die continu veranderen in tijd en in ruimte.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Olff, Han, Supervisor
  • Bohlman, S., Supervisor, Externe Persoon
  • Jansen, P. A., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning17-jun-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036761321, 9789036761338
StatusPublished - 2013

Citeer dit