DETERMINATION OF AMMONIA IN URINE WITH AN AMMONIUM ELECTRODE AND WITH A DIRECT METHOD

JHC HOGE, [No Value] HAZENBER.HJ, CH GIPS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)273-279
  Aantal pagina's7
  TijdschriftClinica chimica acta
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit