DETERMINATION OF CARDIAC-OUTPUT IN DOG BY DYE DILUTION AND BY DIRECT FICK PROCEDURE

FT HOOR, P RISPENS, WG ZIJLSTRA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)453-459
  Aantal pagina's7
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series C: Biological and Medical Sciences
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit