DETERMINATION OF EXTRACELLULAR FLUID VOLUME IN DOG WITH FERROCYANIDE

J ZWEENS, H FRANKENA, P RISPENS, WG ZIJLSTRA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)275-290
Aantal pagina's16
TijdschriftPflugers archiv-European journal of physiology
Volume357
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 1975

Citeer dit