Determination of extracellular fluid volume in the dog with ferrocyanide

J. Zweens, H. Frankena, P. Risspens, W.G. Zijlstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)275-290
  Aantal pagina's16
  TijdschriftPflugers archiv-European journal of physiology
  Volume357
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit