Determination of ginkgolides and bilobalide in Ginkgo biloba leaves, extracts, ad phytopharmaceuticals

T. A. Van Beek*, H. A. Scheeren, T. Rantio, F. C. Griepink, W. C. Melger

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)509
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPlanta Medica
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1990

  Citeer dit