DETERMINATION OF HISTAMINE IN FISH USING ELISA TECHNIQUE

C KRUGER*, U SEWING, G STENGEL, [No Value] KEMA, J WESTERMANN, B MANZ

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)115-&
Aantal pagina's0
TijdschriftArchiv fur lebensmittelhygiene
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1995

Citeer dit