Determination of low concentrations of the quaternary ammonium compound thiazinamium methylsulphate in plasma and urine

J.H.G. Jonkman, J. Wijsbeek, S. Hollenbeek Brouwer-de Boer, R.A. de Zeeuw, L.E. van Bork, N.G.M. Orie

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)849-854
  Aantal pagina's6
  TijdschriftJournal of Pharmacy and Pharmacology
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit