DETERMINATION OF NANOGRAM AMOUNTS OF HOMOVANILLIC-ACID IN CENTRAL NERVOUS-SYSTEM WITH A RAPID SEMIAUTOMATED FLUOROMETRIC METHOD

BHC WESTERINK, J KORF

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  60 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)106-115
  Aantal pagina's10
  TijdschriftBiochemical medicine
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit