Determination of nitrite and nitrate in stored urine

H Moshage*, CA Stegeman, PLM Jansen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1780-1781
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Chemistry
Volume44
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - aug-1998

Citeer dit