Determination of TGF-beta 1 plasma levels: In regard to Anscher et al. (Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;56 : 988-995) and De Jaeger et al. (Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;58 : 1378-1387) - In reply to Dr. Barthelemy-Brichant

K De Jaeger*, Y Seppenwoolde, JV Lebesque, HH Kampinga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1339-1340
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternational Journal of Radiation Oncology Biology Physics
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 15-nov-2004

  Citeer dit