Determining the optimal dose of atrasentan by evaluating the exposure-response relationships of albuminuria and bodyweight

Jeroen V Koomen, Jasper Stevens, Nael M Mostafa, Hans-Henrik Parving, Dick de Zeeuw, Hiddo J L Heerspink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
250 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining the optimal dose of atrasentan by evaluating the exposure-response relationships of albuminuria and bodyweight'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science