DEUTERON INDUCED PICKUP REACTIONS ON CA-41

RR BETTS, C GAARDE, O HANSEN, JS LARSEN, SY VANDERWERF

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)380-394
Aantal pagina's15
TijdschriftNuclear Physics A
Volume253
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1975

Citeer dit