Developing a teacher identity in the university context: a systematic review of the literature

Thea van Lankveld, Judith Schoonenboom, Monique Volman, Gerda Croiset, Jos Beishuizen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)325-342
Aantal pagina's18
TijdschriftHigher education research & development
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit