Developing health economic models of chronic diseases for reimbursement purposes

Vertaalde titel van de bijdrage: Ontwikkelen van gezondheid economische modellen voor vergoedingsdoeleinden

Bartele Marten Sybrens Heeg

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  5161 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De bevolking van Nederland en andere Europese landen vergrijsd. Hierdoor neemt het aantal mensen met chronische ziekten, die vaak chronische medicatie nodig hebben, toe. Nieuwe geneesmiddelen, diagnostische testen en medische hulpmiddelen zijn vaak effectiever dan de tot dan toe beschikbare standaard behandelingen. Ook zijn deze nieuwe gezondheidstechnologie├źn vaak duurder dan de huidige standaard behandeling. Met behulp van gezondheid economische modellen kunnen deze extra baten tegen de extra kosten afgewogen worden om te bepalen of de nieuwe gezondheidstechnologie doelmatig is en dus vergoed zou moeten worden. Dit proefschrift gaat over de voor en nadelen van verschillende typen gezondheids-economische modellen. Er worden drie toepassingen van modellen voor chronische ziektes gepresenteerd (schizofrenie, cardiovasculair en multipel myeloom). Verder wordt er aandacht besteed aan model parameter schattingen met betrekking tot compliance en categorische variabelen zoals complete, partiele en geen response in multipel myeloom. In het laatste hoofdstuk wordt onderzocht welke gezondheid economische parameters van invloed zijn op de vergoedingsbeslissingen in Schotland.
  Vertaalde titel van de bijdrageOntwikkelen van gezondheid economische modellen voor vergoedingsdoeleinden
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Postma, Maarten, Supervisor
  • Buskens, Erik, Supervisor
  • van Hout, Ben A., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning1-mei-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7777-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-7776-6
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit