Ontwikkeling en studie van laagdimensionale hybride en nanocompositische materialen op basis van gelaagde nanostructuren

Antonios Kouloumpis

Onderzoeksoutput

906 Downloads (Pure)

Samenvatting

De buitengewone fysisch-chemische eigenschappen en het grote specifieke oppervlak van 2D materialen maken een overvloed aan applicaties mogelijk; ze kunnen gebruikt worden als platform voor de integratie van verschillende eenheden, clusters, moleculen of nanomaterialen in hybriden, wat kan leiden tot composieten met nieuwe en verbeterde eigenschappen. Anderzijds is de mate van controle over de architectuur, dikte en functionaliteit van de gevormde nanostructuren van groot belang voor het bereiden van laag-bij-laag hybride films.
Het doel van dit proefschrift concentreert zich op de ontwikkeling en het bestuderen van nieuwe laag-dimensionale films en hybrides gebaseerd op gelaagde nanomaterialen, zoals grafeen en germanaan, geassembleerd met behulp van de Langmuir-Blodgett (LB) techniek.
Vertaalde titel van de bijdrageOntwikkeling en studie van laagdimensionale hybride en nanocompositische materialen op basis van gelaagde nanostructuren
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Rudolf, Petra, Supervisor
  • Gournis, Dimitrios, Supervisor
Datum van toekenning11-sep-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9998-0
Elektronische ISBN's978-90-367-9997-3
StatusPublished - 2017

Citeer dit