Development and validation of myopia proxy using self-reported refractive error-related questions: the Lifelines cohort

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftInvestigative ophthalmology & visual science
Volume62
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - jun.-2021

Citeer dit