Development and validation of the Early Pediatric Groningen Defecation and Fecal Continence questionnaire

Sanne J. Verkuijl*, Monika Trzpis, Paul M.A. Broens

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  64 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and validation of the Early Pediatric Groningen Defecation and Fecal Continence questionnaire'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Medicine and Dentistry